Общи условия

Настаняване
Гостите се настаняват след 14:00 часа. Освобождаването на стаите се извършва до 12:00 часа, като всички гости започват с обяд и приключват със закуска. В случай на пропуснато хранене, можете предварително да заявите сух пакет на рецепцията на хотела.

Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи,удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

Промяна на резервацията
Ако желаете да промените някои от детайлите на Вашата резервация след като сте получили потвърждение, ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем. 

Анулация на резервация, се приема до 48 часа /2 дни/ преди деня на пристигане. 

Ако спазите тези срокове не се начисляват неустойки за анулиране на резервацията. В случай на анулации извън посочените срокове или в случай на неявяване се начислява неустойка от 1 нощувка, която сте длъжни да заплатите по сметката на хотела. 

В случай на преждевременно напускане или съкръщаване на престоя на всички или част от гостите по резервацията - суми не се възстановяват, а неползваните дни по резервациите се преоформят като наустойка.

Условия в случай на Ковид ситуация

В условията на пандемия, при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка от компетентните органи в Република България, водещи до невъзможност за влизане в страната, затваряне на отделни градове и региони в страната, както и засягащи региона, в който попада гр.Поморие, поради което е наложена забрана за предоставяне на хотелски услуги или се оказва невъзможно предоставяне на предплатените резервации, хотелът ще компенсира туристите. Същото се отнася и за случаите, в които държавата, в която пребивава и от която идва туриста, забрани излизането от страната с цел туризъм.

Хотелиерът си запазва правото на промяна в политиката за резервации и анулации в случай на законови промени или изрични указания на държавни органи на Република България при Ковид ситуация.

Депозит
Депозит се изисква, като потвърждение за Вашата резервация и е гаранция за престоя Ви. 

Резервацията се счита за гарантирана когато бъде преведен депозит в размер на 30% от общата сума чрез един от начините за плащане. Депозитът следва да бъде платен до 3 дни след датата на резервацията. Ако депозитът не е изпратен в този период от време, то резервацията се счита за непотвърдена (освен в случаите, когато не е уговорено друго). 

Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платима в деня на настаняване. 

Ако отмените Вашата резервация, то депозитът не се връща. 

При напускане по-рано от направената резервация предплатената сума не се връща. 

Начини за плащане
В брой в хотела /в български лева/.
С дебитна или кредитна карта в хотела.
С банков превод авансово по следната банкова сметка: 

Банка: ДСК ЕАД
IBAN: BG65STSA93000011386720
BIC: STSABGSF

Права и задължения на страните
Hotel Incognito поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.


Всички цени, обявени в сайта на хотела www.incognitohotel.com , както и описани в и мейл съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.


Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

Hotel Incognito е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.